サイトニュース

Quy chế học online.

Quy chế học online.

by 先生 Ha -
Number of replies: 0
Trung tâm đào tạo triển khai học online, kèm theo quy chế từ ngày thứ 2  06/04/2020. 
  1.  Khung giờ học online bắt đầu hàng ngày sáng từ 08h00 đến 11h30. Chiều từ 13h00 đến 16h30. Lịch học tuân thủ theo lịch làm việc của công ty. Mỗi học viên tùy theo sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo học tối thiểu 4 tiếng/ ngày.
  2. Toàn bộ học viên phải tham gia đầy đủ, đúng giờ và hoàn thành bài tập tại lớp học online.
  3. Nếu vào lớp muộn sau 5 phút kể từ khi giáo viên chủ nhiệm lập phòng zoom thì trung tâm đào tạo sẽ có hình thức phạt theo quy chế.
  4. Nếu học viên không tham gia lớp học hoặc không liên lạc được, học viên không hoàn thành bài tập thì sẽ tính nghỉ học không phép và cũng sẽ phạt theo quy chế. 
  5. Sau mỗi giờ học thì học viên phải ghi rõ họ tên và ngày tháng học vào vở ghi rồi chụp ảnh lại gửi cho giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức sau buổi học. Nếu không thực hiện được thì vẫn tính như nghỉ không phép.
  6. Ban quản lý trung tâm đào tạo sẽ có phương án để kiểm tra chất lượng học tập của học viên, nếu học viên không đảm bảo chất lượng học tập chắc chắn sẽ có phương án ảnh hướng tới lịch xuất cảnh của học viên. 
Hãy cùng nhau cố gắng để tạo nền tảng vững chắc nhất khi sang Nhật làm việc.

Kính mong các thầy cô cùng các bạn chú ý giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch covid 19.

Trân trọng!